Komplettering av KM reglemente

Till årsmötet 2012 hade det inlämnats en motion från Staffan Borgström avseende en utökning av tidsperioden i Historic.

Styrelsen har diskuterat frågan efter inhämtande av synpunkter, beslutet blir att bifalla motionen genom att införa en komplettering av Historic med en klass omfattande sportvagnar byggda 66-76.

Skäl för beslutet har varit:

  • Att det under senare år varit få tävlande i Historic, en utökning av tidsperioden bör locka fler tävlande.
  • Denna ändring påverkar ej andra klasser negativt, då ytterst få av de i andra klasser tävlande bilar uppfyller kriterier för Historic 71-76
  • Beslutet att skapa en ny klass och ej utöka den nuvarande klassens tidsperiod grundar sig på att det skall vara möjligt att dela Historic heatet om tävlingsledaren bedömer det lämpligt med hänsyn till de startade bilarnas prestanda.

Detta är ett test vilket vi gör säsongen 2012, under vintern så utvärderar vi erfarenheterna.

MSCC styrelse

Kommande Evenemang