Reglemente

OBS! Uppdateringar inför MSCC klubbmästerskap 2019 ej klara. Kompletta SPVM reglemente finns här: http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/racing/2019/publicerat/ra-tekniska-sportvagnsregler-2019-2021faststallda.pdf

 

1. TÄVLINGSFORMER

Roadsport: Roadsport A, B och C. Enligt gällande SPVM reglemente med nedanstående ändringar.

RS: Modsport I, II, III, Clubman, Racersportvagnar. Enligt gällande SPVM reglemente med nedanstående ändringar.

Historic 1: Enligt appendix K, kategori A – F (GT/GTS t.o.m. 1965).

Historic 2: Enligt appendix K, kategori G-H (GT/GTS fr.o.m. 1966 t.o.m. 1976)

1.1 GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA TÄVLINGSFORMER.

Vagnshandlingar
SBF handlingar ersättes av MSCC:s vagnsdeklaration.

Övrigt

Deltagande bilar skall uppfylla MSCC:s stadgar gällande köraktiviteter. Regeltolkning göres av MSCC:s regelkommitté.

Vagnsdeklarationen är obligatorisk och skapas genom att fylla i Excel-arket som finns för nedladdning på www.mscc.se i KM-avdelningen. För att föraren skall kunna tillgodogöra sig poäng i KM krävs att en korrekt ifylld vagnsdeklaration skall finnas utskriven på papper senast vid bilens besiktning vid säsongens första tävlingstillfälle. Excel-arket måste fyllas i på dator för att arkets beräkningsformler skall kunna beräkna fordonets tävlingsvikt. Vid tävlingstillfället kommer det troligen att finnas möjlighet att mot en extra avgift på 200 kr få hjälp med att på dator beräkna tävlingsvikt.

Det är den tävlandes eget ansvar att komma i god tid så att fordonet kan bli besiktigat under den tiden besiktningen håller öppet. Om tävlanden vill få besiktning utförd efter den ordinarie besiktningstiden så kommer tävlanden att debiteras en extra besiktingsavgift på 200 kr.

KM kommittén vill passa på att upplysa om det finns möjlighet att komplettera racinglicensens olycksfallsförsäkring genom att teckna en tilläggsförsäkring på 500 kr, läs mer på www.sbf.se .

KM kommittén hoppas att de som har möjlighet stannar kvar till prisutdelningen för att hedra pristagarna.

 

 

Poängberäkning

Poängberäkning sker på olika sätt i tidskval och tävling enligt följande:

Tidskval:
1:a 15 poäng
2:a 12 poäng
3:a 10 poäng
4:a 8 poäng
5:a 7 poäng
6:a 6 poäng
7 :a 5 poäng
8 :a 4 poäng
9 :a 3 poäng
10 :a 2 poäng
11 :a 1 poäng
12 :a 1 poäng
o.s.v.

Tävling (endast vid gemensam start, dvs ej Ljungbyhed och Minnesberg där inga tävlingspoäng utdelas):

1:a 10 poäng
2:a 7 poäng
3:a 5 poäng
4:a 3 poäng
5:a 2 poäng
6:a 1 poäng
7 :a 1 poäng
o.s.v.

10 extra poäng utdelas till den som deltagit i samtliga deltävlingarna. För att bli klubbmästare (eller 2:a/3:e pris)  måste man ha deltagit i minst 3 deltävlingar.

Vid lika poäng avgörs placering av:
1. Inbördes möte
2. Flest antal 1:a, 2:a, 3:e o.s.v. placeringar (där 1:a placeringar värderas högre än 2:a o.s.v.)
3. Bästa placeringen i någon av deltävlingarna
4. Antalet deltävlingar

Anmäld och tekn.bes. genomförd är samma som giltig beräkning för seriens bonuspoäng.
DNS = 0 poäng i den tidsträning/race som du inte kommer till start i.
DNF = 1 poäng om du slutfört mindre än 75% av race eller mindre än ett varv för tidsträning/stint Minnesberg
DNF = poäng enligt plats vid slutförande av 75% eller mer vid race (gäller endast race och ej tidsträning/stint)

 

2. Gemensamma säkerhetsbestämmelser
Enligt [ SPVM reglementet ].

3. KLASS RACERSPORTVAGNAR
3.1 DEFINITION AV RACERSPORTVAGN
Krav på tvåsitsighet bortfaller – dock måste föraren vara placerad vid ena sidan – max 75 mm över centrumlinjen vid en höjd av 300 mm över golvet.
3.2 VAGNSHANDLINGAR
3.3 TILLÅTNA BILAR
3.4 TEKNISKA BEGRÄNSNINGAR
3.5 NATIONELLA TILLÄGG
6. KLASS ROADSPORT

För bilar som används i dagligt bruk tillåter vi användande av glykol som kylarvätska. Vi rekommenderar dock fortfarande att glykol om möjligt inte används.
6.2 TILLÅTNA MODIFIERINGAR OCH ÖVRIGA REGLER

6.7 KAROSSERI

6.8 AERODYNAMISKA ANORDNINGAR