Reglemente

Reglementet gäller från och med säsongen 2024. Punkterna som tas upp i detta reglemente är främst undantag/avsteg från SPVM:s gällande reglemente (ver 2022-2024).
Förutom SBF:s regler (Gemensamma regler (G), Racingregler (RA), Tekniska regler (TR)  och Sportvagnsreglementen (SPVM) ), gäller
följande regler:

1. GEMENSAMT FÖR SAMTLIGA TÄVLINGSKLASSER. 

1.1. Tävlingsform 

  1. Samtliga klasser kör träning, tidskval och tävling i förekommande fall. 
  1. Tidskval

Heat på 15-20 minuter där resultatet baseras på snabbaste tid. 

  1. Tävling

Endast för Roadsport, Historic, Modsport, RS. Sprintlopp på 8-15 varv (beroende på bana). Sker ej på icke permanenta banor. Stillastående start tillämpas. 

1.2. Deltagande 

Endast bilar som uppfyller MSCC:s definition av sportvagn. Regeltolkning görs av MSCC:s styrelse. MSCC:s vagndeklaration är obligatorisk och skapas genom att fylla i Excel-arket som finns för nedladdning under ”Klubbmästerskap” på www.mscc.se. För Roadsport krävs godkänt besiktningsprotokoll från ackrediterat besiktningsorgan, registreringsbevis från Transportstyrelsen samt bevis på inbetald trafikskatt. Samtliga deltagare skall vid tävlingstillfället vara medlem i MSCC.

1.3. Vagnsdeklarationen 

SBF handlingar ersättes av MSCC:s vagnsdeklaration. Vagnsdeklarationen är obligatorisk och skapas genom att fylla i Excel-arket som finns för nedladdning under ”Klubbmästerskap”www.mscc.se  . Med start 2023 kommer det förutom klubbens vagndeklaration även krävas SBF vit vagnbok eller SBF vagnbok. Mer information om detta kommer via klubbens hemsida. För att föraren skall får delta i tävling krävs att en korrekt ifylld vagnsdeklaration skall finnas utskriven på papper senast vid bilens tävlingsbesiktning vid första tävlingstillfället för säsongen. Excel-arket måste fyllas i på dator för att arkets beräkningsformler skall kunna beräkna fordonets tävlingsvikt. 

1.4. Poängberäkning  

Poängberäkning sker på olika sätt i tidskval och tävling enligt följande:

Placering Tidskval Tävling
1 15 10
2 12 7
3 10 5
4 8 3
5 7 2
6 6 1
7 5 1
8 4 1
9 3 1
10 2 1
11 1 1
osv 1 1

Fulla tävlingspoäng delas ut för samtliga tävlingsheat under säsongen. 10 extra poäng utdelas till den som deltagit som förare eller funktionär i samtliga deltävlingarna. För att bli  tilldelad 10 extra poäng krävs att man deltagit som förare vid minst 1 deltävling. För att bli klassmästare (eller 2:a/3:e pris) måste man ha deltagit i minst 3 deltävlingar. 

Vid lika poäng avgörs placering av: 

  1. Inbördes möte 
  2. Flest antal 1:a, 2:a, 3:e o.s.v. placeringar (där 1:a placeringar värderas högre än 2:a o.s.v.) 
  3. Bästa placeringen i någon av deltävlingarna 
  4. Antalet deltävlingar 

Anmälan och genomförd teknisk tävlingsbesiktning krävs för att deltävling ska räknas för seriens bonuspoäng. 

DNS = 0 poäng i den tidsträning/race som du inte kommer till start i. 

DNF = 1 poäng om du slutfört mindre än 75% av tävling eller mindre än ett varv/heat på icke permanent bana. (gäller endast tävling och ej tidskval) 

DNF = poäng enligt plats vid slutförande av 75% eller mer vid tävling (gäller endast tävling och ej tidskval).

TÄVLINGSKLASSER 

2.1. Roadsport 

Roadsport A, B och C. Enligt gällande SPVM reglemente med nedanstående ändringar. 

  • För bilar som används i dagligt bruk tillåts användande av glykol som kylarvätska. Det rekommenderas dock fortfarande att glykol om möjligt inte används. 
  • SPVM:s krav på enhetsdäck i Roadsport C (Nankang AR-1) bortfaller.

2.2. RS & Modsport 

Modsport I, II, III, Clubman, Racersportvagnar. Modsport I och II räknas samman i en klass. Enligt gällande SPVM reglemente med nedanstående ändringar. 

2.3. Historic 

Enligt appendix K, kategori A – F (GT/GTS t.o.m. 1965) samt enligt appendix K, kategori G-H (GT/GTS fr.o.m. 1966 t.o.m. 1976)  med nedanstående ändringar.

3. SÄKERHETSUTRUSTNING 

3.1. Roadsport, RS, Modsport, Historic 1 & 2 

Enligt TR 6 TÄVLANDENS PERSONLIGA SÄKERHETSUTRUSTNING 

4. REGELTOLKNINGAR 

MSCC förbehåller sig rätten att fritt tolka reglerna även under säsong vid behov. Det är upp till varje förare att se till att man följer reglementet. 

4.1 Definition av sportvagn

MSCC har en egen tolkning på vilka bilmodeller som är godkända för användning vid klubbmästerskapstävlingar. I grunden utgår MSCC:s definition från den lista som är publicerad av SPVM dock förbehåller MSCC sig rätten att inte godkänna bilmodeller som är med på SPVM:s lista samt godkänna bilmodeller som inte är med på SPVM:s lista. En lista på bilmodeller som är godkända finns publicerad på MSCC:s hemsida www.mscc.se. Observera att listan ej är komplett och att en modell ej finns med inte med nödvändighet betyder att modellen är godkänd/icke-godkänd. Vid frågor om bilmodeller, kontakta MSCC på kmorg@mscc.se

4.2. Krav på bur och överrullningsskydd 

  1. Roadsport

En vertikal båge med två strävor bakåt från bågens högsta del. Skyddsbur enligt SBF reglemente rekommenderas. Andra utföranden kan godkännas på grund av bilens uppbyggnad.

4.3. Krav på däck 

I klasserna Roadsport, Clubsport samt Streetsport skall däcken vara e-märkta, och godkända för gatbruk. Detta innebär minst 1,6 mm mönsterdjup på 75% av däckets huvudmönster innan varje körpass. Däcken skall fysiskt vara e-märkta. Regummerade däck och M&S-märkta däck är inte tillåtna.

Däck som används i klassen Streetsport skall ha ett Treadwear värde på minst 200. Däckstyp och storlek skall anges i vagndeklarationen. Det är upp till den tävlande att visa att kravet uppfylls om märkning saknas. 

4.4. Provstart och uppvärmning av däck

Under träning och kval är det tillåtet att genomföra provstart i depåutfarten ute på banan under förutsättnings att detta sker på ett säkert sätt som ej hindrar övriga deltagare. Provstart under formationsvarv är inte tillåtet. Uppvärmning av däck är inte tillåtet på startrakan. Överträdelse kan bestraffas av tävlingsledningen.

4.5. Kontakt mellan deltagande fordon

Vid kontakt mellan två eller flera tävlingsfordon har tävlingsledning rätt att bestraffa alla inblandade förare.