Besiktningsmän

Nedan finner du klubbens olika besiktningsmän.

Besiktningsmän för MHRF

MHRF Försäkringsansvarig
Johnny Thorsén, Sjöbo

0415-41029
0706-151529
johnny@tullesbo.nu

Allan Göransson, Trelleborg
0410-711560
0703-181560

Per Hågeman, Malmö
040-911813
0707-212348
ph.race@alfa.telenordia.se

Bengt Larsson, Åhus
044-248394
healybengt@telia.com

Björn Roxlin, Ängelholm
0431-452280
0702-434616
bjorn@skanetruck.se

 

Vagnsbokbesiktning för SBF

Johnny Thorsén, Sjöbo
0415-41029
0706-151529
johnny@tullesbo.nu