Glöm inte licensen!

Säsongen närmar sig med stora steg och det är hög tid att lösa ut sin licens om man inte redan gjort det. Före varje tävling/träning ska förare kunna uppvisa giltig licens.

Saxat från http://www.sbf.se/info/licenser/

Betalning/Inbetalningskort

  • 5884-6569 är inte ett referensnummer.
  • Licensen ska betalas 14 dagar innan tävling/träning. Vid begäran om förtursbehandling tas en extra avgift ut.
  • Vi utfärdar inte licens på kvitto.
  • Det tar alltid minst 2-3 bankdagar innan en inbetalning når oss, oavsett om du betalar på banken eller via Internet.
  • Beloppet på inbetalningskort kan inte ändras.
  • Använd inbetalningskort för aktuellt år.
  • Har du förlagt ditt inbetalningskort kan du logga in på Bilsport Online och se referensnummer och belopp.
  • Gammalt referensnummer fungerar inte. Referensnummer är personligt.
  • Gör du en ändring på din licens innan du har betalat årets licensavgift skickas inget nytt inbetalningskort ut (utom i de fall där beloppet blir ett annat).
  • T.o.m. det år du fyller 18 betalar du inget extra för ändring på licens.

Vilande licenser
Klubben har ett 10-tal medlemmar som haft sin licens vilande i de maximala 5 åren som SBF tillåter. Vill man behålla licensen är det därför viktigt att lösa ut den i år, annars förfaller den.

Kommande Evenemang