Träningsdagar med Hyllinge MS

Hyllinge MS träningsdagar har premiär söndagen den 25:e mars på Ring Knutstorp.

Körningen börjar 09.00 och pågår fram till 16.00. Träningen är enbart till för tävlingsbilar och med säkerhetsutrustning enl SBF regler.

För medlemmar i HMS kostar det 1000:- och för icke medlemmar 1400:-
Fler träningsdagar är planerade den5 april och 28 juni

Läs mer på: http://www.hyllingems.nu/index.asp?N=3607