Årsmötet avklarat

DSC00622

Årsmötet och tillhörande middag hölls på Jacob Hansens hus i helgen. Trevligt att så många medlemmar kom, trots att det krockade med SPVMs årsmöte.

På årsmötet valdes en delvis ny styrelse då fyra personer valt att ej ställa upp för omval. Vi vill rikta stort tack till alla de avgående styrelsemedlemmarna, Peter, Max, Kenth och Johan, för deras insats för klubben. Och vi hälsar Anders, Jan och Bosse välkomna till styrelsen. Peter Öfverman överlämnar ordförandeklubban till Anders Hedlund, som valdes till ny ordförande av årsmötet.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning för att arrangera klubbmästerskapet i samarbete med Svenska Motorsport Alliansen. Tanken är att kunna fortsätta arrangera vårt klubbmästerskap enligt de regler som gällde 2012 med bibehållen kvalitet, säkerhet och kostnad för deltagare och funktionärer.

Innan middagen bjöds vi på en mycket uppskattad föreläsning av Janne Blomqvist. Det Janne inte vet om F1 är inte värt att veta.

Under den mycket goda middagen delades det ut priser till både vinnarna i klubbmästerskapet och våra funktionärer.