Information om MSCC KM serie 2013

Styrelsen fick vid senaste årsstämma, stämmans mandat att besluta om vilken av de två möjliga tillståndsgivarna som vi skall använda oss av för 2013 års klubbmästerskap. Vi har arbetet intensivt med frågan och har bland annat ställt en rad frågor till både SBF och SMA. Vi hade hoppats få svar på våra frågor till gårdagens styrelsemöte, det fick vi tyvärr inte utan måste få återkomma med definitivt beskedet inom kort.

Många står i begrepp att skaffa utrustning varför vi vill klargöra styrelsens intentioner.

En helt enig styrelse tog i går beslut om att det ej kommer att krävas HANS/HNRS för att deltaga i MSCC klubbmästerskap 2013.

Rörande frågan om var förare skall lösa förarlicens så kommer vi att lämna besked om detta så fort vi får svar på de frågor vi ställt. Vi räknar med att vi får det inom 2 veckor. Vi har löfte om att oaktat vilken part som väljs så löser man förarlicenserna utan att äventyra deltagande i KM.

I linje med vår strävan att hålla kostnaderna för deltagande i KM på en rimlig nivå vill vi också passa på att informera om att serievavgiften för klubbmedlemmar är oförändrad under 2013.

Väl mött på banan
MSCC Styrelse