Svar från SBF

Idag återkom SBF med svar på de frågor vi ställt avseende krav på HANS/HNRS för MSCC Klubbmästerskap.

SBF har gått oss till mötes och kommer inte att kräva HANS/HNRS för vårt KM. Vi har också fått gehör för vår önskan om att kunna tillåta tävlande från fler klubbar än vad tidigare var tillåtet.

MSCCs styrelse är positiv till att det finns utrymme för alternativ till SBF, vår bedömning är dock att i nuläget framstår fortsättning med SBF som det bästa alternativet för MSCC och dess medlemmar.

Styrelsen vill trots att det ej finns något formellt krav, rekommendera användning av HANS/HNRS. Vi vill också framhålla vikten av att du som användare verkligen ser till att skyddet anpassas på rätt sätt för dina förutsättningar, detta är mycket viktigt för att skyddet skall fungera som avsett.

Deltagare kan nu lösa ut sin licens hos SBF, meddela kansliet att ni har behov av denna senast den 10 April så att inga onödiga dröjsmål uppstår.

MSCC Styrelse

Kommande Evenemang