Ändrad datum för KM5

Nytt datum för KM5 är 6 oktober (istället för 5 oktober)

Vi hoppas detta ej ställer till med allt för stora problem för deltagare och funktionärer.

Kommande Evenemang