Svetssemininarium

Under ledning av Åke Magnusson och Håkan Loyd kommer vi att gå igenom TIG-svetsning, både stål och aluminium samt MIG/MAG-svetsning och ”pinnasvetsning”. Kvällen kommer att börja med en teoretisk genomgång varefter vi får prova att svetsa på egen hand.

Åke och Håkan kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ge konkreta råd för att förbättra svetsresultaten både med avseende på utseende- och kvalitet.

Deltagarantalet är maximerat till tio personer Obs! Seminariet förutsätter grundläggande kunskaper i svetsning. Medtag egen hjälm och skyddskläder.

Tid:                                    Den 16 april 2014 kl 17:00

Plats:                                 Lloyds Svets & Tigtech AB , Havgårdsvägen 13, Svedala

Kostnad:                           200 kr/ per deltagare inkl. fika (betalas på plats)

Anmälan:                          anders.e@mscc.se

Kommande Evenemang