KM3 – Minnesberg

Lördagen 2:a Augusti 2014 i Minnesberg. Även i år kör vi KM deltävling i backen i Minnesberg. Byföreningen har åter igen låtit oss komma och köra på deras väg. Man kan tycka att ca 900m inte är något att bry sig om, dock bjuder sträckningen på en spännig som man sällan kommer i närheten av på en vanlig bana.

För vem

För alla med sportbil (vad MSCC anser vara sportbil) som uppfyller SBFs reglemente för respektive klass. För föraren gäller giltigt SBF licens och personlig utrustning enligt SBF.

Läs: [ Reglemente och klasser ]

Alla deltagare har möjlighet att ställa upp utom tävlan. Vill man delta i tävlingen och få chans på pokal och poäng i mästerskapet, skall man ha ifylld vagndeklaration för klassen man kör.

Ladda hem: [ Vagnsdeklarationer  ]

Startavgifter

* Ordinarie medlem i MSCC 600kr.

 Klubbtävlingsreglementet kräver att alla deltagare är medlemmar. Det går vid varje tävlingstillfälle att bli provmedlem i MSCC för det innevarande året till kostnad av ordinarie medlemsavgift på 450 kr.

Anmälan

Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 140730.

Mer info finns i: [ Inbjudan KM3 2014 ]

Anmälan: Stängd

Vi behöver funktionärer

Vi har ständig brist på funktionärer därför vill vi uppmana alla som kan hjälpa till att anmäla sitt intresse, enklaste här på hemsidan [ https://mscc.se/klubbmasterskap/funktionarsanmalan/ ]. Även deltagare uppmanas att hjälpa till med rekrytera funktionärer. Liksom tidigare år kan man bli bjuden på 2015 års medlemsavgift om man ställer upp tre dagar som funktionär.

Kommande Evenemang