KM2 på Ljungbyhed, med prova på

För andra året i rad har MSCC valt att köra andra deltävlingen i klubbmästerskapet på Ljungbyhed Park. Banan bjuder på intressanta utmaningar och samtidigt en känsla av säkerhet i och med goda avåkningsytor.
Liksom föregående år kommer vi bjuda deltagare och funktionärer på mat.
Vi kommer även ha prova på körning de sista timmarna på dagen, se separat inbjudan.

Notera att Klubbmästerskapet har några nyheter för 2015.

Läs Reglerna:

https://mscc.se/klubbmasterskap/reglemente/ ]

Fyll i, skriv ut och ta med Vagndeklaration:

https://mscc.se/klubbmasterskap/vagnsdeklaration/ ]

 

Startavgift
För medlemmar i MSCC 900 kr.

Anmälningsavgift för hela serien är 3900 kr. Gäller endast t.o.m. KM2.

Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 150603. Inbetalning av anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612.

All info om tävlingen finns i Inbjudan:

Inbjudan_KM2_2015_Ljungbyhed ]

Anmälan görs här:

Anmälan Stängd

Klubbtävlingsreglementet kräver att alla deltagare är medlemmar. Det går vid varje tävlingstillfälle att bli provmedlem i MSCC för det innevarande året till kostnad av ordinarie medlemsavgift på 450 kr, att betalas antingen via vårt bankgiro eller kontant vid tävlingstillfället. Föraren skall också fylla i blankett för medlemsansökan vid tävlingstillfället. Styrelsen kommer därefter besluta om ordinarie medlemskap i enlighet med klubbens stadgar.

Prova På:

Vid årets andra KM-deltävling finns chansen för licensierade och olicensierade klubbmedlemmar att under lugna former få köra sin sportbil på bana.
Hur går det till? De två sista timmarna på KM2 är vigt åt sportbilsentusiaster som vill prova sina sportbilar på bana utan tävlingsmoment. De 2 timmarna fördelas på 2 grupper som får köra växelvis under 20 minuters pass.

Startavgift: Medlem MSCC 300 kr, icke medlem 500 kr. En prova på licens hos SBF tillkommer på 120kr för de som inte innehar giltig racing licens via SBF för 2015.

Mer info finns i Inbjudan:

[ Inbjudan_Prova på_KM2_2015_Ljungbyhed ]

 

Funktionärer behövs!

Vi uppmanar samtliga deltagare att hjälpa till med att ordna funktionärer till deltävlingen då det brukar vara brist på resurser. Vi vill ogärna ställa in tävlingen p.g.a. att vi inte kan garantera säkerheten.

Ni kan anmäla ert intresse direkt i Funktionärsanmälan på klubbens hemsida https://mscc.se/klubbmasterskap/funktionarsanmalan/ ]