Klubbmästerskapet 2015 – Regel justeringar

För 2015 kommer vi på försök att genomföra några ändringar för vårt klubbmästerskap. Vi tror förändringarna kommer att göra vårt KM bättre och mer intressant för merparten av deltagarna

 

Tidigare har själva tävlingen inte bidragit till totalpoängen.  Vi ändrar nu detta så att vi även delar ut poäng för tävlingen samt att pokaler för varje KM föräras vinnarna i tävlingen och alltså inte tidsträningen. Dessa ändringar gäller dock inte Minnesberg och Ljungbyhed där vi kör som tidigare.

 

Vi kommer att behålla poängutdelningen för tidsträningen som tidigare (15, 13, 10 …osv)  men även ge poäng enligt skalan 10, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 1 osv för tävlingen. Detta innebär att deltagare i alla KM kommer att kunna uppnå maximalt 110 poäng mot tidigare 80 (segrar plus 5 flitpoäng).

 

Vi provar förändringen för att få vårt KM att bli lite mer som en ”vanlig” tävling men samtidigt försöka behålla tävlingsinstinkten på en hobbynivå och att så långt möjligt undvika karosskontakt mellan bilarna. Vi strävar även framgent mot att försöka hålla våra KM som en instegnivå till racing, med rimliga krav på utrustning och bil.  Vi för också en dialog med bilsportförbundet för att behålla dessa krav.

 

Som meddelats tidigare kommer vi också att harmonisera utrustningskravet på bilen med SPVM’s krav, dvs att i Roadsport blir det tillåtet att montera ur passagerarstol samt att eftermontera vinge.