KM3 i Minnesberg

Som traditionen bjuder kör vi även i år backtävlingen i Minnesberg som del i klubbmästerskapet. Samfällighetsföreningen i Minnesberg har givit oss sitt benägna medgivande till tävlingen.  Det är en stor förmån för oss att kunna köra en tävling av det här slaget och vi kommer därför att göra vårt bästa för att se till att de tidigare årens framgångar upprepas. Byalaget kommer att ordna försäljning av fika, köp gärna en kaka! För allas trevnad finns en bajamaja på plats som kommer att vara uppställd hela dagen.

Hjälp gärna till att få med någon som kan hjälpa till som funktionär under tävlingen. Alla händer är uppskattade och brist på erfarenhet är inget hinder.

Notera att Klubbmästerskapet har några nyheter för 2015.

Läs Reglerna:

[ https://mscc.se/klubbmasterskap/reglemente/ ]

Fyll i, skriv ut och ta med Vagndeklaration:

[ https://mscc.se/klubbmasterskap/vagnsdeklaration/ ]

Startavgift

För medlemmar i MSCC 300kr.

Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 150729. Inbetalning av anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612.

All info om tävlingen finns i Inbjudan:
[ Inbjudan_KM3_2015_rev1 ]

Anmälan görs här:
[ Anmälan Stängd ]

Klubbtävlingsreglementet kräver att alla deltagare är medlemmar. Det går vid varje tävlingstillfälle att bli provmedlem i MSCC för det innevarande året till kostnad av ordinarie medlemsavgift på 450 kr, att betalas antingen via vårt bankgiro eller kontant vid tävlingstillfället. Föraren skall också fylla i blankett för medlemsansökan vid tävlingstillfället. Styrelsen kommer därefter besluta om ordinarie medlemskap i enlighet med klubbens stadgar.

Funktionärer behövs!

Vi uppmanar samtliga deltagare att hjälpa till med att ordna funktionärer till deltävlingen då det brukar vara brist på resurser. Vi vill ogärna ställa in tävlingen p.g.a. att vi inte kan garantera säkerheten.

Ni kan anmäla ert intresse direkt i Funktionärsanmälan här:

[ https://mscc.se/klubbmasterskap/funktionarsanmalan/ ]

Kommande Evenemang