KM4 Sturup Raceway, med prova på

Knixiga Sturup Raceway är platsen där klubbmästerskapets fjärde deltävling avgörs. Anmäl er antingen för att delta i tävlingen eller som funktionär för att umgås med klubbkompisar. De personer som ställer upp som funktionärer under det här klubbmästerskapet får kostnadsfritt om de vill köra prova på under eftermiddagen. Förare i klubbmästerskapet förväntas då ställa upp som flaggfunktionär eller instruktör.

Notera att Klubbmästerskapet har några nyheter för 2015.

Läs Reglerna:

[ https://mscc.se/klubbmasterskap/reglemente/ ]

Fyll i, skriv ut och ta med Vagndeklaration:

[ https://mscc.se/klubbmasterskap/vagnsdeklaration/ ]

Startavgift

För medlemmar i MSCC 1200kr.

Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 150826. Inbetalning av anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612.

All info om tävlingen finns i Inbjudan:
[ Inbjudan_KM4_2015_rev1 ]

Anmälan görs här:
[ Anmälan Stängd ]

Klubbtävlingsreglementet kräver att alla deltagare är medlemmar. Det går vid varje tävlingstillfälle att bli provmedlem i MSCC för det innevarande året till kostnad av ordinarie medlemsavgift på 450 kr, att betalas antingen via vårt bankgiro eller kontant vid tävlingstillfället. Föraren skall också fylla i blankett för medlemsansökan vid tävlingstillfället. Styrelsen kommer därefter besluta om ordinarie medlemskap i enlighet med klubbens stadgar.

Funktionärer behövs!

Vi uppmanar samtliga deltagare att hjälpa till med att ordna funktionärer till deltävlingen då det brukar vara brist på resurser. Vi vill ogärna ställa in tävlingen p.g.a. att vi inte kan garantera säkerheten.

Ni kan anmäla ert intresse direkt i Funktionärsanmälan här:

[ https://mscc.se/klubbmasterskap/funktionarsanmalan/ ]

 

Prova på

Vid årets fjärde KM-deltävling finns chansen för licensierade och olicensierade förare att under lugna former få köra sin sportbil på bana. De tre sista timmarna efter KM4 är vigt åt sportbilsentusiaster som vill prova sina sportbilar på bana utan tävlingsmoment. De 3 timmarna fördelas på 3 grupper som får köra växelvis under ca 20 minuters pass.

Grupp 1

Dessa deltagare innehar SBF racinglicens samt tävlingsutrustad sportbil. Förarna i den här gruppen förutsätts ha kunskaper och gott omdöme att framföra sin sportbil tillsammans med andra på en racerbana.

Grupp 2

Dessa deltagare innehar ej SBF racinglicens men kör med tävlingsutrustad sportbil. Då vi räknar med att dessa deltagare har begränsad tidigare vana att köra sportbil på bana kommer vi erbjuda extra stöd av instruktör för att få en trygg och kul upplevelse.

Grupp 3

Dessa deltagare innehar ej SBF racinglicens och kör med standard utrustad sportbil. Då vi räknar med att dessa deltagare inte har tidigare vana att köra sportbil på bana kommer vi erbjuda extra stöd för att få en trygg och kul upplevelse.

Startavgift

Medlem MSCC 400kr, icke medlem 600kr. De som varit funktionärer under dagens klubbmästerskap deltager kostnadsfritt. Eventuell prova på licens tillkommer på 120kr.

Mer info finns i Inbjudan:

[ Inbjudan_Prova på_KM4_2015_Sturup-3 ]

[ Anmälan Prova på ]