KM5 – Ring Knutstorp

Vi avslutar klubbmästerskapet 2016 med det traditionella Höstracet på Ring Knutstorp. Vi kör hela dagen fram till 16.00 och som vanligt planerar vi att köra två race om 10 varv per klass efter lunchuppehållet. Vi kommer även ha ett långt prova på  pass för att ge chansen till övriga medlemmar att köra sina sportbilar på Knutstorp (Se separat inbjudan). Anslut gärna kvällen innan och ladda inför finalen med trevlig grillning och depåmys.

Startavgift
För medlemmar i MSCC 1700 kr.

Klubbtävlingsreglementet kräver att alla deltagare är medlemmar. Det går vid varje tävlingstillfälle att bli provmedlem i MSCC för det innevarande året till kostnad av ordinarie medlemsavgift på 450 kr, att betalas antingen via vårt bankgiro eller kontant vid tävlingstillfället. Föraren skall också fylla i blankett för medlemsansökan vid tävlingstillfället. Styrelsen kommer därefter besluta om ordinarie medlemskap i enlighet med klubbens stadgar.

Besiktning                                

Det är förarens ansvar att ekipaget hinner bli besiktat under föreskriven tid. Grindarna till banan öppnas 07.00 och besiktningen startar direkt. Besiktning kommer att ske i maskindepån depån från ca 07.00 till 08.45. Observera att MSCC:s vagndeklaration för 2016 ska lämnas in för alla fordon (alltså även för fordon med SBF-vagnbok eller FIA-handlingar) för att besiktningschefen skall kunna utföra sitt jobb. Vagndeklarationen skapas genom att på dator fylla i Excel-arket som finns att ladda ner, se mer under avsnittet ”Vagndeklaration” nedan. Tänk på att ev. anmärkningar från tidigare besiktningar ska vara åtgärdade för att kunna få godkänt.

Anmälan & betalning
Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 161005. Inbetalning av anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612. Om betalning görs på plats tillkommer administrationsavgift. Efteranmälan kan ske på plats, efteranmälningsavgift 200 kr, betalning på plats +100kr.

 

Uppdaterad Inbjudan KM 5 rev. 4 med bl.a. nytt tidschema

Anmälan stängd

Inbjudan prova på i samband med KM 5