KM 1 Ring Knutstorp

Traditionsenligt inleder MSCC sitt klubbmästerskap 2017 på Ring Knutstorp.  Likt tidigare år delar vi dagen med Historisk Motorsport Danmark.

Vi kör vartannat heat mellan 9.00–16.00. Detta har visat sig vara mycket populärt då det finns bättre möjlighet att umgås med klubbkompisar och stifta nya bekantskaper i depån.

Vi är i stort behov av folk som ställer upp som funktionärer under våra klubbmästerskap!  Alla insatser är uppskattade och brist på erfarenhet är inget hinder. Skulle vi bli allt för få funktionärer under ett klubbmästerskap, finns risken att tävlingen måste ställas in.

 

Nytt för 2017

Klubbmästerskapet utökar med en separat klass för Modsport. Tidigare har denna ingått i RS-klassen. I RS klassen ingår nu Clubman och RS bilar. Modsport klassen innefattar Modsport 1, 2 & 3.

 

Startavgift
För medlemmar i MSCC 1250 kr.

Anmälningsavgift för hela serien är 4750 kr. Gäller endast t.o.m. KM2.

 

Klubbtävlingsreglementet kräver att alla deltagare är medlemmar. Det går vid varje tävlingstillfälle att bli provmedlem i MSCC för det innevarande året till kostnad av ordinarie medlemsavgift på 450 kr, att betalas antingen via vårt bankgiro eller kontant vid tävlingstillfället. Föraren skall också fylla i blankett för medlemsansökan vid tävlingstillfället. Styrelsen kommer därefter besluta om ordinarie medlemskap i enlighet med klubbens stadgar.

 

Observera att MSCC:s vagndeklaration för 2017 ska lämnas in för alla fordon, även för fordon med SBF-vagnbok eller FIA-handlingar för att besiktningschefen skall kunna utföra sitt jobb. Avsaknad av vagndeklaration medför att fordonet inte blir besiktningsgodkänd och därmed deltager utan tävlan Vagndeklarationen skapas genom att på dator fylla i Excel-arket som finns att ladda ner från www.mscc.se under Klubbmästerskaps-avdelningen

https://mscc.se/klubbmasterskap/vagnsdeklaration/

 

Anmälan
Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 170426.
Mer info finns i: [Inbjudan_KM1_2017_rev3 ]

Kommande Evenemang