Intresseanmälan för Time attack med MSCC

Som en separat klass på vårt klubbmästerskap finns det tankar på att under 2019 köra time attack, för att ge våra medlemmar som saknar en ren tävlingsbil möjligheten att delta och tävla.

Du kan delta med alla bilar som är helt standard (måste dock vara en sportbil!), båge eller säkerhetsbrytare behövs ej. Öppna bilar måste dock vara utrustade med överrullningsskydd.

Bilarna släpps ut med mellanrum och snabbast varvtid vinner. Ingen tävlingskörning dörr mot dörr, men ändå tävling. Deltagarna kommer att delas in i klasser likt roadsport.

Klassen är tänkt att fungera både som instegsklass, men även för de med rutin som ej vill bygga om sin sportbil till tävlingsbil.

Mer information finns att läsa i reglementet:
Tekniskaregler: http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/nya-tavlingsformer/2017/publicerat/ntf_time_attack_standardbil-2017.pdf
Tävlingsregler: http://www.sbf.se/globalassets/svenska-bilsportforbundet/regler/nya-tavlingsformer/2017/publicerat/2017-time-attack_tavlingsregler-slutversion.pdf

Sammanfattning av regler:
– Endast sportbilar
– Ej tävlingsbilar
– Minimumvikt 850 kg
– Max 265mm breda däck
– Däck godkända för gatbruk

Tanken är att köra tillsammans med vårt klubbmästerskap (dock ej Minnesberg) och kommer ej att påverka befintliga klasser.

Vi behöver därför din intresseanmälan för att kunna avgöra om det finns tillräckligt intresse. Intresseanmälan skickas till andreas@mscc.se