Covid-19-pandemins inverkan på MSCC’s aktiviteter.

”Covid-19 har klassats som en samhällsfarlig sjukdom och förebyggande åtgärder har satts in för att begränsa smittspridningen. Förutom virusets konsekvenser på sjuklighet och dödlighet påverkar pandemin och smittskyddsåtgärderna flera av samhällets funktioner, vilket kan få indirekta hälsokonsekvenser”.

Detta är tagit från en av Folkhälsomyndighetens publikationer tidigare i år och jag tror inte att de hade vår klubbs aktiviteter med i tankarna när detta publicerades men tyvärr är även vi påverkade.
För att inte riskera att vi bidrar till att ytterligare sprida detta virus har styrelsen tagit beslutet att ställa in våra inplanerade inomhus aktiviteter där smittorisken är stor. Vi funderar även över hur vi skall göra med vårt årsmöte för att kunna genomföra detta på ett säkert sätt eller om det t.o.m.  blir tal om att ställa in det. Viruset tvingar oss att fundera över saker som var otänkbara för inte så länge sedan men med de allvarliga risker som smittade utsetts för, gör att prioriteringar ändras. Styrelsen är välmedvetna om att några av våra medlemmar kan få viss abstinens och lätt irritation av att inte kunna umgås och åtminstone prata bilar då sportbilarna är undanställda för denna säsong.
Glädjande nog kommer vi inom kort presentera datum för vår KM-serie 2021 och även några av nästa års utomhusaktiviteter så att vi alla har något bra att se fram emot.

Även om där är positiv information på nyheterna om att världens stora läkemedelsindustrier har framgångar med få fram ett vaccin som skall ge skydd mot viruset så kommer det att ta tid innan alla i samhället fått ta del av detta. Följden blir att vi inte vet när vi kan börja umgås igen utan vi måste fortsätta sprita händerna, hälsa på folk med en armbåge och undvika folksamlingar.

Vad gäller Sportbil och racingabstinens så får ni söka lindring via biltidningar, nätet eller köp en byggmodell av lämplig bilmodell. Undvik dock att använda snabblim vilket kan få även en händig entusiasts fingrar att klibba ihop. En vän till styrelsen berättade att aceton, eller för er som använder lösnaglar, så skall samma medel som ni använder när ni tar av naglarna med även fungera på hoplimmade fingrar eller på fingrar med halvbyggda modeller på.

Hälsningar

Styrelsen