Inbjudan KM1-Träningsdag

Då SBF trots våra påtryckningar inte beviljar några tävlingstillstånd p.g.a. rådande pandemi kommer MSCC genomföra en träningsdag istället för klubbtävling den 24/4.

Vi delar dagen med BMW-gänget. Indelning kommer att ske i fasta grupper med körpassen jämnt fördelade under dagen. Minst 4 körpass på ca 17 minuter. Beroende på antalet deltagare/körgrupper kan det bli 6 körpass alternativtförlängd körtid i de befintliga körpassen. Slutlig indelning samt tidsschema meddelas veckan före arrangemanget.

Begränsat deltagarantal, först till kvarn gäller.

Vi vädjar till våra KM-deltagare att anmäla sig och passa på att komma och köra! MSCC jobbar för att få till bra körtillfälle för medlemmarna och en träningsdag som denna kostar samma för klubben att genomföra som en dag med tävling. Om deltagareantalet blir dåligt flera gånger måste vi ställa in.

Läs mer: https://mscc.se/klubbmasterskap/klubbmasterskap-2021/