Trackday på KM5

Anmälan sker via https://mscc.se/?page_id=6943

Trackday-körningen kommer bestå av fyra körpass. Priset är 500 kronor för medlemmar i MSCC och 800 för icke-medlem. För att köra trackday krävs antingen SBF racinglicens eller en prova på licens som kan lösas via SBFs app. Licensen fungerar som en olycksfallsförsäkring för föraren. Observera att all körning sker under eget ansvar och på egen risk. Precis som vid vanlig prova på så ställs vissa säkerhetskrav på utrustningen:

  • Banägaren ställer höga krav på att vi följer deras anvisningar rörande ljudnivå. Respektera bullerkraven på 95dB (A). Om detta inte efterföljs tvingas vi att avvisa ekipaget från banan.
  • För öppna bilar kräver vi rundslagningsskydd, täckta bilar med bärande takkonstruktion behöver inget rundslagningsskydd.
  • Vidare krävs minst trepunktsbälte och det är hjälmkrav.
  • Föraren skall ha heltäckande bomullsklädsel (långa ärmar), skor av lädermaterial med gummisula samt handskar.
  • Bilen skall vara tömd på lösa föremål.
  • Alla former av tidtagning är förbjudna.
  • Vi kommer att göra en säkerhetsbesiktning av din bil innan vi släpper ut dig på banan.

Anmälan och betalning ska vara MSCC tillhanda senast 2023-10-04. Inbetalning av anmälningsavgiften görs till Bankgiro 179-7612. Vid efteranmälan tas en efteranmälningsavgift på 200 kr ut.