Vit vagnbokSBF har bestämt att bilar som inte har en Röd vagnbok skall ha en Vit vagnbok.
Denna vita vagnbok gäller vid klubbtävlingar.
Din klubb i detta fallet MSCC sköter allt. Vid utfärdandet, det vill säga besiktningen i samband med en KM tävling, kommer den vita vagnboken fyllas i av MSCC besiktningsman. Detta är den enda besiktningen som kommer att göras. Den vita vagnboken följer sedan bilen genom hela dess livslängd. Det är alltså inte en årlig besiktning.
Bilar som har en aktuell röd vagnbok behöver inte ha en vit vagnbok. Dock skall bilar som inte gjort den årliga besiktningen för den röda vagnboken ha en vit vagnbok. En bil kan ha både en röd och en vit vagnbok.
Då den vita vagnboken inte visar vilken klass din bil tävlar i, så är MSCC’s vagndeklaration nödvändig också i framtiden.

Den vita vagnboken kommer att administreras av klubbarna. I vårt fall MSCC. Kostnaden för den vita vagnboken är 350,- kr. Detta är en engångssumma.

MSCC kommer att dokumentera bil och vagnboks nummer.

Vi kommer att informera om den vita vagnboken i samband med KM2 på Falkenberg.

Från ock med KM3 så kommer vi att börja besiktiga bilarna. Målet är att alla deltagande bilarna på KM5 skall ha en vit eller röd vagnbok.

Har du frågor eller funderingar så tar vi dom på KM tävlingarna. Eller så slår du mig, Ulf Danielsson, en signal på 0706-588099.

Information är framtagen i samråd med Claes G Elofsson, SBF.

Kommande Evenemang