BanBarn

Ban Barn
Namn
Namn
Förnamn
Efternamn
Jag kommer delta i
Villkor: Observera att anmälan är bindande. Den som deltar i tävling, träning eller annan aktivitet på bana gör detta under eget ansvar och på egen risk. MSCC, övriga arrangörer eller funktionärer kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- och/eller sakskador som under tävling/träning drabbar deltagaren. MSCC förbehåller sig rätten att fakturera för kostnader på 2:e man (banans inventarier) till deltagare. Som vanligt gäller inte bilens försäkring vid körning på bana. Du kör på egen risk!

Deltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i arrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media, form, offentliggör namnuppgifterna.

Kryssrutor