Deltagarenkät Racingskolan

Vi ber er spendera några minuter på att berätta om er upplevelse i årets Racingskola. All feedback sker anonymt och kommer endast att användas till att förbättra kursen.

Deltagarenkät

Teoridelen

50
(0=Totalt värdelöst, 100=Helt perfekt)
50
(0=Totalt värdelöst, 100=Helt perfekt)
Saknade ni något? Ska det vara mer eller mindre onlineteori? etc

Körning på banan

50
(0=Totalt värdelöst, 100=Helt perfekt)
50
(0=Totalt värdelöst, 100=Helt perfekt)
50
(0=Totalt värdelöst, 100=Helt perfekt)
Saknade ni något? Vad kan vi förbättra eller vad var riktigt bra?

Upplevese

50
(0=Totalt värdelöst, 100=Helt perfekt)
50
(0=Totalt värdelöst, 100=Helt perfekt)
Saknade ni något? Vad skulle vi kunna för att höja kvalitén på kursen och upplevelsen?

Information

50
(0=Totalt värdelöst, 100=Helt perfekt)
Hur fick du reda på att Racinskolan fanns?
Om "Annat" så ange gärna under kommentarer
Hur kan vi förbättra kommunikationen? Hur kan vi nå fler intresserade?

Sammanfattning

50
(0=Inte alls, 100=Helt säkert)
50
(0=Totalt värdelöst, 100=Helt perfekt)