KM2 Ljungbyhed

Läs: Reglementet som gäller för klubbmästerskapet
Läs: Serieinbjudan för mästerskapet (Uppdaterad 2022-05-19)
Läs: Komplett information om deltävlingen med preliminärt tidsschema

Anmälan stänger 2022-05-25 kl 23,45

Bokningar

1 500,00 kr

Ansvarsbefrielse

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren.

Tävlingsdeltagare har genom sin anmälan att delta i tävlingen, samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet och oavsett media form, offentliggör namnuppgifterna


Inloggning