Anmälan Trackday

Anmälan Trackday


 

Praktiska detaljer
Tider
08.00 – 08.45 Incheckning och besiktning
08.45 – 08.55 Obligatoriskt Förarsammanträde
09.00 – 12.00 Fri körning för samtliga bilar utan officiell tidtagning indelade i 3 grupper med 12-15-minuterspass.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 16:00 Fortsatt fri körning i grupper

Körpass: Vi delar in oss i tre grupper – lugna med lite större avstånd mellan bilarna, lagom för rutinerade förare och race för erfarna förare.

Besiktning: Före körning måste din bil vara besiktigad. Detta gör du genom egenbesiktning på plats enligt vårt egenbesiktningsformulär (Detta skall lämnas vid incheckning). LÄNK

Miljökrav: Miljömatta krävs under bilen vid reparationer/arbete på bilen.

Ljudkrav: För samtliga bilar gäller bullerkravet max 95 dB(A) vid förbipassering under acceleration. De bilar som ej klarar denna gräns måste tyvärr tas av banan.

Säkerhetsutrustning: Hjälm, handskar och heltäckande bomullsklädsel är obligatorisk. Båge, bur eller överrullningsskydd i öppna bilar. Öppet för registrerade standardbilar och tävlingsbilar baserade på standardbilar med max 3,3hk/kg (Roadsport A).

Försäkring: Alla förare och passagerare måste ha licens, dvs personförsäkring hos SMA. Denna kan skaffas på SMA:s sida för förarlicenser. Som vanligt gäller inte bilens försäkring vid körning på bana. Du kör på egen risk.

Skador: MSCC förbehåller sig rätten att fakturera kostnader för skador på 2:e man (banans inventarier) till deltagare.

Passagerare: Tillåtet i alla pass. Passageraren måste också ha SMA-licens samt samma säkerhetsutrustning som föraren.